Turbo kết nối công nghệ, mang lợi thế kinh doanh đến khách hàng.

Chúng tôi tự hào mang đến cho khách hàng dịch vụ chỗ đặt máy chủ với sự ổn định với tốc độ kết nối cao nhất!

BẢNG GIÁ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ RIÊNG LẺ

Chỗ Đặt Máy Chủ

COLO Chu kỳ thanh toán: 3 tháng

  • Trung Tâm Dữ Liệu
  • Phí Khởi Tạo
  • Băng Thông Trong Nước
  • Băng Thông Quốc Tế
  • Lưu Lượng Mạng
  • Không Gian Rack
  • Địa Chỉ IP
  • Công Suất Điện
  • Tường Lửa Bảo Mật
  • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

COLO VDC 100Mbps

2.500.000 VNĐ / tháng
  • IDC – VDC (HCM)
  • Miễn Phí
  • 100 Mbps
  • 20 Mbps Shared
  • Không giới hạn
  • 1U / Server
  • 01 IP
  • 400W
  • Tích hợp
  • 24/7 / Ticket, Email

COLO VDC3 100Mbps

2.200.000 VNĐ / tháng
  • IDC – VDC3 (Đà Nẵng)
  • Miễn Phí
  • 100 Mbps
  • 20 Mbps Shared
  • Không giới hạn
  • 1U / Server
  • 01 IP
  • 400W
  • Tích hợp
  • 24/7 / Ticket, Email

COLO VIETEL 100Mbps

2.500.000 VNĐ / tháng
  • IDC – VIETTEL (Bình Dương)
  • Miễn Phí
  • 100 Mbps
  • 20 Mbps Shared
  • Không giới hạn
  • 1U / Server
  • 01 IP
  • 400W
  • Tích hợp
  • 24/7 / Ticket, Email

BẢNG GIÁ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ THEO RACK

Chỗ Đặt Máy Chủ

RACK Chu kỳ thanh toán hàng tháng

  • Trung Tâm Dữ Liệu
  • Phí Khởi Tạo
  • Băng Thông Trong Nước
  • Băng Thông Quốc Tế
  • Lưu Lượng Mạng
  • Không Gian Rack
  • Công Suất Điện
  • Địa Chỉ IP
  • Tường Lửa Bảo Mật
  • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

RACK VDC 1Gbps

42.000.000 VNĐ / tháng
  • IDC – VDC (HCM)
  • 2.000.000 vnđ
  • 1 Gbps
  • 20 Mbps
  • Không giới hạn
  • 42U / 24 Servers
  • 8000W
  • Tặng 32 địa chỉ IP
  • Tặng giải pháp Firewall + DDOS Secure
  • 24/7 / Phone, Ticket, Email

RACK VDC3 1Gbps

40.000.000 VNĐ / tháng
  • IDC – VDC (Đà Nẵng)
  • 2.000.000 vnđ
  • 1 Gbps
  • 20 Mbps
  • Không giới hạn
  • 42U / 24 Servers
  • 8000W
  • Tặng 32 địa chỉ IP
  • Tặng giải pháp Firewall + DDOS Secure
  • 24/7 / Phone, Ticket, Email

RACK VIETTEL 1Gbps

42.000.000 VNĐ / tháng
  • IDC – VIETTEL (Bình Dương)
  • 2.000.000 vnđ
  • 1 Gbps
  • 20 Mbps
  • Không giới hạn
  • 42U / 24 Servers
  • 8000W
  • Tặng 32 địa chỉ IP
  • Tặng giải pháp Firewall + DDOS Secure
  • 24/7 / Phone, Ticket, Email

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM

Dịch vụ cộng thêm Cước phí / Tháng
Tăng băng thông thêm 100 Mbps (Quốc tế: 5 Mbps) 2.400.000 VNĐ
Tăng băng thông thêm 500 Mbps (Quốc tế: 15 Mbps) 8.750.000 VNĐ
Tăng băng thông thêm 1 Gbps (Quốc tế: 30 Mbps) 16.500.000 VNĐ
Băng thông Quốc Tế 1 Mbps 1.000.000 VNĐ
Địa chỉ IP (thêm tối thiểu 08 IP) 180.000 VNĐ/IP

Back to Top